Άρθρο σχετικά με κινητοποιήσεις προσφύγων Ανατολικής Ρωμυλίας, εφ. Εμπρός, 11/5/1909

Δημοσίευμα σχετικά με τη στάση της αστυνομίας απέναντι σε πρόσφυγες από τον Καύκασο, εφ. Ελεύθερον Βήμα, 13/5/1922
6th August 2019
Άρθρο σχετικά με την άφιξη ομογενών προσφύγων της Ρωσίας, εφ. Εμπρός, 30/3/1919
6th August 2019
1834-1912

Άρθρο σχετικά με κινητοποιήσεις προσφύγων Ανατολικής Ρωμυλίας, εφ. Εμπρός, 11/5/1909

Η στεγαστική αποκατάσταση των προσφύγων της Ανατολικής Ρωμυλίας (1906-1907), αν και επιχειρήθηκε οργανωμένα με την ίδρυση τριών νέων συνοικισμών (Νέα Αγχίαλος, Νέα Ευξεινούπολη, Νέα Σωζόπολη), συνάντησε αρκετά προσκόμματα κατά την εφαρμογή της. Προβλήματα κατά την οικοδόμηση των συνοικισμών, ζητήματα στη διαδικασία διανομής των γαιών προς καλλιέργεια, αλλά και ασθένειες που έπλητταν τους πρόσφυγες λόγω ακαταλληλότητας της θέσης των αγροτεμαχίων, είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν τη νέα πραγματικότητα για τους πρόσφυγες στους τρείς αυτούς οικισμούς. Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν τμήμα των προσφύγων σε συλλογική αυτό-οργάνωση και πρωτοβουλίες διαμαρτυρίας και διεκδίκησης. Παράλληλα, ένας άλλος αριθμός προσφύγων οδηγήθηκε σε αναζήτηση νέας εγκατάστασης σε μεγαλύτερες πόλεις της επικράτειας ή δοκίμασε να επιστρέψει στη Βουλγαρία. Η είδηση της εφημερίδας "Εμπρός" από το φύλλο της 11 Μαΐου 1909, λίγους μήνες δηλαδή πριν το στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί, μνημονεύει τις προσπάθειες των προσφύγων να οργανώσουν τη διαμαρτυρία τους με υπομνήματα προς την κυβέρνηση και να δημοσιοποιήσουν τα προβλήματά τους μέσω της διοργάνωσης συλλαλητηρίων.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙ

ΙΔΙΑΙΤΕΡ. ΤΗΛΕΓΡ. ΤΟΥ ‘’ΕΜΠΡΟΣ’’

ΒΟΛΟΣ, 10 Μαΐου

Ναυαγεί η εγκατάστασις των προσφύγων, εξακολουθεί δε η αναχώρησις δια Βουλγαρίαν οικογενειών εξοικονομουσών τα έξοδά των. Οι πρόσφυγες καθ’ εκάστην διαμαρτύρονται. Την πρωΐαν εις την Ευξεινούπολιν εγένετο νέον συλλαλητήριον καθ’ ο απεφασίσθη να συνταχθή υπόμνημα προς την Κυβέρνησιν και τον Διάδοχον και να υποδειχθή ότι εάν εντός του μηνός δεν ληφθούν σύντονα μέτρα θα αρχίση καταλαμβάνουσα τους πρόσφυγας η αποσύνθεσις.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εμπρός : Εφημερίδα Εμπρός
Εφημερίδα Εμπρός
11-5-1909
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
"ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙ"
528

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Ανατολική Ρωμυλία
Τόπος Εγκατάστασης: Θεσσαλία