Δημοσίευμα σχετικά με την άφιξη Ιταλών πολιτικών προσφύγων, εφ. Αιών, 27/7/1849

Δημοσίευμα σχετικά με τη στάση της αστυνομίας απέναντι σε πρόσφυγες από τον Καύκασο, εφ. Ελεύθερον Βήμα, 13/5/1922
6th August 2019
Άρθρο σχετικά με την άφιξη ομογενών προσφύγων της Ρωσίας, εφ. Εμπρός, 30/3/1919
6th August 2019
1834-1912

Δημοσίευμα σχετικά με την άφιξη Ιταλών πολιτικών προσφύγων, εφ. Αιών, 27/7/1849

Τα έτη 1848 και 1849 βρίσκουν ένα σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών κρατών στο επίκεντρο ενός κύματος πολιτικών επαναστάσεων, με φιλελεύθερα δημοκρατικά χαρακτηριστικά και γενικό πολιτικό αιτούμενο την κατάργηση των παλαιών μοναρχικών καθεστώτων. Περιοχές όπως η Βενετία και η Ρώμη βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του επαναστατικού ρεύματος. Ιδίως, κατά το έτος 1849 τα κινήματα ριζοσπαστικοποιούνται περαιτέρω και οδηγούν στη σύσταση επαναστατικών δημοκρατιών.Οι νέες αυτές πολιτειακές τάξεις αποδεικνύονται εξαιρετικά βραχύβιες και σύντομα καταλύονται δια της βίας από γαλλικά, αυστριακά και ρωσικά στρατεύματα. Πολλοί από τους ριζοσπάστες επαναστάτες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες τους ακολουθώντας το δρόμο της προσφυγιάς. Μεταξύ των χωρών υποδοχής των πολιτικών αυτών προσφύγων -κυρίως Ιταλών- βρίσκεται και η Ελλάδα. Οι Ιταλοί πρόσφυγες καταφθάνουν διαδοχικά από τον Ιούλιο του 1849 με δίαυλο εισόδου τα δυτικά της χώρας, κυρίως την Πάτρα. Η άφιξη των Ιταλών προσφύγων στο ελληνικό κράτος γίνεται αντικείμενο καταγραφής από τον Τύπο, ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις εκδηλώνεται με αρκετή συμπάθεια υπέρ αυτών.

Εις Πειραιά μετέβησαν 26 εκ των εις Πάτρας Προσφύγων Ιταλών. Ομολογούμεν, οπόσην και εις τους κατοίκους Πειραιώς διήγειρε συμπάθειαν η παρουσία τούτων. Πιστεύομεν δε, ότι συνεισφορά ικανή θέλει υπέρ αυτών γίνη, και ευελπιζόμεθα εις τον καλόν δήμαρχον Πειραιώς Κ. Ομηρίδην, ότι δεν θέλει φεισθή ουδενός κόπου ούτε παντός δυνατού μέσου προς την ανήκουσαν περίθαλψιν τούτων. Εν Αθήναις μεταξύ των προσφύγων της Ρώμης υπάρχει και ο Κ. Ματσίνης, μέλος της τελευταίας Τριανδρίας.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Αιών
1849-08-08 (Ιουλιανό)
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
Στήλη Διάφορα
422

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Ιταλία
Τόπος Άφιξης: Πάτρα, Πειραιάς