Διαταγή του Υπουργείου Πολέμου προς το Υπουργείο Ναυτικών, 1825

Εγκύκλιος της επί των συνοικισμών των Χίων Επιτροπής προς τις κατά τόπους επιτροπές Χίων, 1836
6th August 2019
1821-1833

Διαταγή του Υπουργείου Πολέμου προς το Υπουργείο Ναυτικών, 1825

Μετά την καταστολή της Επανάστασης στην Κρήτη, που επισφραγίστηκε με την αποχώρηση του κυβερνήτη Εμμανουήλ Τομπάζη στις 12 Απριλίου 1824, κύματα προσφύγων προσπάθησαν να διαπεραιωθούν στις περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της ελληνικής διοίκησης. Πολλοί από τους πρόσφυγες κατέφυγαν αρχικά στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στην έδρα της Διοίκησης, το Ναύπλιο, που είχε μετατραπεί σε σημείο υποδοχής προσφύγων. Η Διοίκηση προσπάθησε να κατανείμει τους κρητικούς πρόσφυγες στα απελευθερωμένα νησιά του Αιγαίου, ναυλώνοντας για το σκοπό αυτό καΐκια. Στο παρακάτω τεκμήριο το Υπουργείο Πολέμου διατάζει το Υπουργείο Ναυτικών να μεριμνήσει για τη δωρεάν μεταφορά 50 Κρητικών προς τα νησιά του Αιγαίου. Καλείται να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της στοιχειώδους διατροφής τους και της μεταφοράς τους με κάποιο εμπορικό πλοίο που προέρχεται από τα νησιά και θα επέστρεφε κενό φορτίου, ώστε ο καπετάνιος να δεχθεί να μεταφέρει τους πρόσφυγες με μικρό ναύλο.

Περίοδος Γ΄
Αριθ. 10526

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος
Το Υπουργείον του Πολέμου
Προς το Υπουργείον των Ναυτικών

Επειδή αναχωρούν εντεύθεν έως πεντήκοντα ψυχές Κρητικές δια τας νήσους του Αιγαίου Πελάγους. Προσκαλείται το Υπουργείον αυτό να οικονομήση αυτάς απ’ ολίγην τροφήν είτε παξιμάδι, ευχαριστούν εν ταυτώ και τον καραβοκύρην με οποιανδήποτε δόσιν κρίνει εύλογον, καθ’ ό αυτός ήλθεν εκ των νήσων του Αιγαίου πελάγους και έμελλε να εκπλεύση εντεύθεν κενός, και επειδή έλαβε τας ψυχάς αυτάς ημπορεί να ευχαριστηθή με ολίγον τι.
Τη 18η Αυγούστου 1825
Εν Ναυπλίω
Η Επιτροπή των Πολεμικών
Α. Μεταξάς
Αδάμ Δούκας


Ο Γενικός Γραμματεύς
Δημήτριος Σαλλ[..]ας
(τ.σ. Υπουργείου Πολέμου)


Στοιχεία Δημιουργίας
Αρχείο Γραμματείας Ναυτικών
1825-08-30 (Ιουλιανό)
Ναύπλιο
Θεματική Ενότητα
78

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων