Διαφημιστική καταχώρηση Ιταλού πολιτικού πρόσφυγα, εφ. Αιών, 19/10/1849

Δημοσίευμα σχετικά με τη στάση της αστυνομίας απέναντι σε πρόσφυγες από τον Καύκασο, εφ. Ελεύθερον Βήμα, 13/5/1922
6th August 2019
Άρθρο σχετικά με την άφιξη ομογενών προσφύγων της Ρωσίας, εφ. Εμπρός, 30/3/1919
6th August 2019
1834-1912

Διαφημιστική καταχώρηση Ιταλού πολιτικού πρόσφυγα, εφ. Αιών, 19/10/1849

Το 1848-1849 επικρατεί στην Ευρώπη επαναστατικός αναβρασμός. Η ήττα των εξεγέρσεων στη γειτονική Ιταλία δημιουργεί προσφυγικό ρεύμα προς την Ελλάδα. Ανάμεσα στους πρόσφυγες και αρκετοί εξειδικευμένοι τεχνίτες οι οποίοι πιθανόν επιδίωξαν μονιμότερη εγκατάσταση και αναζήτησαν τρόπο άσκησης της τέχνης τους, ενίοτε και μέσω δημιουργίας κάποιας βιοτεχνίας. Η παρακάτω διαφημιστική αναγγελία που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Αιών" αφορά τη δημιουργία χυτηρίου, ειδικευμένου σε αντικείμενα όπως οι καμπάνες και τα γουδιά, αλλά και σε μηχανήματα μακαρονοποιίας, και μάλιστα σε τιμές κατώτερες από τα αντίστοιχα εισαγόμενα είδη. Η εφημερίδα είναι θετική απέναντι στο εγχείρημα και ελπίζει στη φιλανθρωπία των Ελλήνων για την επιτυχή έκβασή του.

Δομένικος Βαρώνης πρόσφυξ χύτης κωδώνων των εκκλησιών, υγδίων εξ ορειχάλκου, μηχανών μακαρονίων, και άλλων μεταλλίνων αντικειμένων αναγγέλει εις το κοινόν της Ελλάδος, ότι μετ’ ολίγον συνιστά χυτήριον και εργοστάσιον των τοιούτων ειδών, τα οποία όχι μόνον εντελώς θέλουν κατασκευάζεσθαι, αλλά και δίδεσθαι εις τιμάς κατωτέρας των έξωθεν φερομένων, ελπίζει λοιπόν και σχεδόν μετά βεβαιότητος, ότι η πολυδάπανος αυτή επιχείρησις προς σύστασιν και πρόοδον τοιούτου εργοστασίου θέλει ενισχυθή δια της γνωστής συνδρομής των φιλανθρώπων Ελλήνων.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Αιών
Εφημερίδα Αιών
1849-10-31 (Ιουλιανό)
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
Ειδοποιήσεις
439

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Ιταλία