Καταστατικό Ένωσης Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας (Κύπρος 74)

Καταστατικόν του εν Κοκκινιά σωματείου υπό την επωνυμίαν Ένωσις Αρμενίων Εθνικιστών Κοκκινιάς ο «Βαρτάν Μαμιγγονιάν», 1933
6th August 2019
1950-1989

Καταστατικό Ένωσης Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας (Κύπρος 74)

Μετά την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο το 1974, ένας περιορισμένος αριθμός Κυπρίων προσφύγων κατέφυγε στην Ελλάδα. Μετά τη μονομερή ανακήρυξη του τουρκοκυπριακού κράτους της Βόρειας Κύπρου το 1983, πολλοί από αυτούς κατανόησαν ότι οι πιθανότητες επιστροφής τους στα σπίτια τους μειώνονταν. Οι Κύπριοι πρόσφυγες ανέπτυξαν σταδιακά δίκτυα επικοινωνίας και συλλόγους στη χώρα υποδοχής τους, ιδιαίτερα σε μαζικούς χώρους, όπως τα πανεπιστήμια. Εδώ παρουσιάζονται αποσπάσματα από το Καταστατικό της «Ένωσης Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας (Κύπρος 74)», σωματείου που συστήθηκε στις 14/5/1988.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Του εις την ΑΘΗΝΑ εδρεύοντος σωματείου με την επωνυμία: ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ 74)

ΑΡΘΡΟ 1
Ίδρυση - Έδρα - Επωνυμία

Ιδρύεται σωματείον με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοποί του Συλλόγου

Σκοποί του συλλόγου είναι:
α) Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των Κυπρίων Προσφύγων.
β) Η ανάπτυξη της Πολιτιστικής, Πνευματικής, Κοινωνικής και Καλλιτεχνικής κίνησης της Κύπρου.
γ) Η σύσφιξη των αδελφικών [:δεσμών] μεταξύ των απανταχού ευρισκομένων Κυπρίων Προσφύγων.
δ) Η εξύψωση και καλλιτέρευση του μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών του καθώς και η δημιουργία πνεύματος συνεργασίας μεταξύ τους.
ε) Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του.
στ) Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών του Συλλόγου ως και του τόπου καταγωγής τους.
ζ) Η μελέτη και προαγωγή των θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν τους Κύπριους Πρόσφυγες της Ελλάδας.

Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών είναι:

1) Δια διαλέξεων, μελετών, εκδρομών, εορταστικών εκδηλώσεων, χορών, εράνων και παραστάσεων στις Δημόσιες Αρχές.
2) Με την ίδρυση Βιβλιοθήκης, Αναγνωστηρίων.
3) Με την οργάνωση πνευματικών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα.
4) Με την δημιουργία και καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και αγάπης μεταξύ των μελών του.
5) Με την έκδοση εφημερίδας ή άλλου περιοδικού.
6) Με την συνεργασία με άλλους συλλόγους που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7) Με την εγγραφή όσο το δυνατόν περισσοτέρων μελών ανεξάρτητα πολιτικών πεποιθήσεων και τοποθετήσεων.
8) Με άλλα μέσα που θα κρίνει πρόσφορα το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 3
Μέλη του Σωματείου - Εγγραφή μελών

Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου κάθε άνδρας ή γυναίκα ηλικίας πάνω από 18 ετών που κατάγονται από την κατεχόμενη Κύπρο.

[...]

ΑΡΘΡΟ 22
Διάλυσις του Συλλόγου

Ο Σύλλογος διαλύεται εκτός των υπό του Νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση και εάν δεν επιτευχθούν οι σκοποί του Συλλόγου. Διαλυομένου του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται στον Λογαριασμό Ορφανών προερχομένων από την Τουρκική εισβολή του 1974.

ΑΡΘΡΟ 23

Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική με τις λέξεις ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ 74) και με έμβλημα: Την Κύπρο διχοτομημένη.

[...]

ΑΡΘΡΟ 25

Το παρόν Καταστατικόν αποτελούμενον από 25 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρον και εις το σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου κατά την ιδρυτική συνέλευση που έγινε στην ΑΘΗΝΑ στις 14 Μαΐου 1988 και τίθεται σε ισχύ από της εγγραφής του στο Βιβλίο Σωματείων στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Αθήνα 14-5-1988


Είδος Τεκμηρίου: Καταστατικά Σωματείων
Στοιχεία Δημιουργίας
Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας (Κύπρος 74)
Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας (Κύπρος 74)
14-05-1988
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ 74)
923

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Κύπρος
Τόπος Εγκατάστασης: Αθήνα