Κινηματογραφημένο υλικό από την τελετή θεμελίωσης νέας πτέρυγας στο ψυχιατρικό ίδρυμα Δαφνίου

Δράσεις της αγγλικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Save the Children, 1923
6th August 2019
1950-1989

Κινηματογραφημένο υλικό από την τελετή θεμελίωσης νέας πτέρυγας στο ψυχιατρικό ίδρυμα Δαφνίου

Στο ψυχροπολεμικό κλίμα των δεκαετιών 1950 και 1960, κάτοικοι των χωρών του ανατολικού συνασπισμού, εξαναγκάζονται σε προσφυγική μετακίνηση προς τη Δύση φοβούμενοι διώξεις από τα καθεστώτα των χωρών τους. Το ελληνικό κράτος δέχεται σποραδικά ρεύματα αυτής της μετακίνησης, λαμβάνοντας ωστόσο αρκετά μέτρα για την περίθαλψή τους. Βασικός φορέας υποδοχής ήταν το Υπουργείο Πρόνοιας, το οποίο βρισκόταν σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Το κινηματογραφημένο υλικό (χωρίς ήχο) που ακολουθεί, προερχόμενο από τη συλλογή επικαίρων του British Pathe, καταγράφει μία ειδικότερη περίπτωση πρόνοιας και περίθαλψης για τους πρόσφυγες ανατολικών χωρών. Ειδικότερα, το διάρκειας ενός λεπτού υλικό, καταγράφει την τελετή θεμελίωσης νέας πτέρυγας, δυναμικότητας 100 ασθενών, στο Ψυχιατρικό Ίδρυμα Δαφνίου, στις 5 Φεβρουαρίου 1958. Στη νέα πτέρυγα υπήρχε πρόβλεψη φιλοξενίας 40 ασθενών-προσφύγων. Στα πλάνα του υλικού εμφανίζεται πλήθος κυβερνητικών παραγόντων, διπλωματών, στελεχών διεθνών οργανισμών και δημοσιογράφων να παρίσταται στην τελετή, δηλώνοντας με την παρουσία τους τη συμβολική βαρύτητα του έργου. Μεταξύ των εικονιζόμενων προσώπων, η τότε υπουργός Προνοίας Λίνα Τσαλδάρη με τον υφυπουργό Ιωάννη Ψαρρέα, ο Αμερικάνος πρόξενος Penfield, εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, απεσταλμένοι του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών και της Παγκόσμιας Εκκλησιαστικής Υπηρεσίας (CWS Church World Service ). Το έργο οικοδόμησης της νέας πτέρυγας χρηματοδοτήθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το αμερικάνικο πρόγραμμα για πολιτικούς πρόσφυγες ανατολικών χωρών (United States Escapee Program), ενώ εγγραφόταν στο γενικότερο πρόγραμμα αναστολής λειτουργίας προσφυγικών στρατοπέδων στην Ελλάδα που διεξαγόταν από την Ύπατη Αρμοστείας του ΟΗΕ.Είδος Τεκμηρίου: Bίντεο
Στοιχεία Δημιουργίας
British Pathe
Ψηφιακή Συλλογή επικαίρων British Pathe
5-2-1958
Αττική
Θεματική Ενότητα
1116

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων