Τηλεγράφημα του Εμμανουήλ Ρέπουλη προς τις προξενικές αρχές Καυκάσου, 1914

Νόμος έγκρισης πιστώσεων για επισκευή οικημάτων Λαυρίου για στέγαση πολιτικών προσφύγων, 1952
6th August 2019
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την υποδοχή Ιταλών πολιτικών προσφύγων, 1849
6th August 2019
1913-1922

Τηλεγράφημα του Εμμανουήλ Ρέπουλη προς τις προξενικές αρχές Καυκάσου, 1914

Κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, και ιδίως μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, στο ελληνικό κράτος καταφεύγουν πολυπληθή προσφυγικά ρεύματα, από περιοχές της καταρρέουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τα Βαλκάνια. Κατά το 1914, ελληνικοί πληθυσμοί της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας εξαναγκάζονται σε εκπατρισμό από τις τουρκικές αρχές, με κύρια περιοχή υποδοχής τους την απελευθερωμένη Μακεδονία. Κατά την ίδια περίοδο ελληνικοί πληθυσμοί του Καυκάσου, υπό το φόβο διώξεων, ασκούν πιέσεις στις εκεί διπλωματικές αρχές του ελληνικού κράτους για μετακίνησή τους προς απελευθερωμένες περιοχές της Μακεδονίας. Το κράτος στη δεδομένη συγκυρία παρουσιάζεται ανέτοιμο να επωμιστεί το διαχειριστικό και οικονομικό βάρος μίας ακόμη μετακίνησης, παρόλο που Καυκάσιοι υπογράφουν και καταθέτουν δηλώσεις στα ελληνικά προξενεία, μέσω των οποίων γνωστοποιούν τη μη αξίωσή τους για περίθαλψη, φροντίδα ή ευεργετήματα από το ελληνικό κράτος. Οι διπλωματικές υπηρεσίες με εντολή του αρμόδιου υπουργού ακολουθούν μία τακτική αποτροπής της μετακίνησης οικογενειών Καυκάσιων. Το τηλεγράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει αυτή τη σύνθετη πραγματικότητα και την προσπάθεια οριοθέτησης και ιεράρχησης των μετακινήσεων εκ μέρους του κρατικού μηχανισμού. Αποστολέας του τηλεγραφήματος είναι ο Εμμανουήλ Ρέπουλης, υπουργός εσωτερικών και διακεκριμένο στέλεχος της κυβέρνησης Βενιζέλου και του κόμματος Φιλελευθέρων (υπαρχηγός). Εδώ, υπό την ιδιότητα του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας απευθύνεται προς άγνωστο παραλήπτη υποδεικνύοντας τις κατευθυντήριες γραμμές των ελληνικών αρχών στο ζήτημα της μετακίνησης. Από το περιεχόμενο συνάγεται ότι ο παραλήπτης ήταν κάποιο διπλωματικό στέλεχος στην περιοχή Καυκάσου (ενδ. Έλληνας πρόξενος του Κυβερνείου Κάρς).

Θεσσαλονίκη, 28 Ιανουαρ. 1914 23.40μ

Παρακαλούμεν συστήσητε παρεμπόδισιν περαιτέρω μεταναστεύσεως Καυκασίων μέχρις ου καταστή δυνατή εγκατάστασις αυτών εν Μακεδονία καθ’ όσον σήμερον είνε αδύνατον παράσχωμεν αυτοίς και στοιχειώδη στέγην της καθόδου αυτών δυσχεραινούσης και περίθαλψιν και εγκατάστασιν προσφύγων Θράκης ους προς παντός δέον περιθάλψωμεν.
Ρέπουλης


Στοιχεία Δημιουργίας
Ρεπούλης, Εμμανουήλ
Ψηφιακό Αρχείο ΥΠΕΞ
28-1-1914
Θεσσαλονίκη
Θεματική Ενότητα
1039

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Καύκασος