Άρθρο αντιβενιζελικής ρητορικής αναφορικά με την προσφυγική ψήφο, εφ. Σκριπ, 18/12/1923

Άρθρο σχετικά με την δραστηριότητα της οργάνωσης Near East Relief στην Ελλάδα, εφ. Σάλπιγξ (Μυτιλήνη), 17/3/1923
6th August 2019
1923-1939

Άρθρο αντιβενιζελικής ρητορικής αναφορικά με την προσφυγική ψήφο, εφ. Σκριπ, 18/12/1923

Στις 16 Δεκεμβρίου 1923 η Επαναστατική Κυβέρνηση των Στ. Γονατά – Ν. Πλαστήρα πραγματοποίησε εκλογές για την ανάδειξη της Δ΄ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, η οποία και θα αποφάσιζε για το πολίτευμα της Ελλάδας. Η Ηνωμένη Αντιπολίτευσις, με προεξέχοντα σχηματισμό το Λαϊκό Κόμμα, αποφάσισε να απέχει από τη διαδικασία και κάλεσε τα μέλη και τους ψηφοφόρους της να γνωστοποιήσουν στον Τύπο τα εκλογικά τους στοιχεία σε μία προσπάθεια να απονομιμοποιήσουν τις εκλογές. Στο πλαίσιο της πόλωσης και της αντιπαράθεσης που ενισχύθηκε τις μέρες των εκλογών, η αντιβενιζελική εφημερίδα "Σκριπ" δημοσίευσε το παρακάτω μονόστηλο, θέλοντας να στιγματίσει την προσφυγική ψήφο και κυρίως να τονίσει ότι η διαδικασία καταγραφής των προσφύγων υπήρξε προβληματική και ότι, κατά συνέπεια, η εκλογική διαδικασία ήταν διαβλητή και άκυρη. «Συμεωνόγληδες» χαρακτηρίζονται ειρωνικά οι ψηφοφόροι υπέρ του Συμεών Συμεώνογλου, υποψήφιου που είχε διατελέσει και βουλευτής της Οθωμανικής Βουλής. Σύμφωνα με το Μητρώο Πληρεξουσίων, Γερουσιαστών και Βουλευτών, το 1923 δεν εκλέχθηκε βουλευτής, το 1926 κατόρθωσε όμως να εκλεγεί βουλευτής Πειραιώς με το Κόμμα Φιλελευθέρων. Στη διάθεση γελοιοποίησης των Μικρασιατών προσφύγων ψηφοφόρων εντάσσεται και η χρήση της νεοφανούς λέξης «πανουγλίτιδα», αναφερόμενη στην πληθώρα ψηφοφόρων με την κατάληξη –ογλου στο οικογενειακό τους όνομα, πρακτική συνήθης στην ονοματοδοσία των Ελλήνων της Μ. Ασίας.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Ενεγράφησαν από πέρυσι εις τους εκλογικούς καταλόγους των Αθηνών δι[α τους] Συμεωνόγληδες εν όλω 42714 κατά την επίσημον στατιστικήν. Εψήφισαν εν όλω εις την πόλιν αυτήν του Θησέως και των θυσιών 45410. Δηλαδή, γνωστού όντος ότι αι προσφυγικαί αγέλαι έφθασαν σώαι και ακέραιαι εις τα διάφορα τμήματα, εψήφισαν εν των Αθηναίων μόνον 2696. Θέλει σχόλια; [Εν]υπάρχει ανάγκη να πιστευθή ότι και διπλά και τριπλά βιβλιάρια εχρησιμοποιήθησαν κατά την προχθεσινήν πανουγλίτιδα;


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Σκριπ
18-12-1923
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
«Οι αριθμοί», Σκριπ, 18/12/1923
256

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων