Άρθρο σχετικά με μέτρα περίθαλψης προσφύγων της Αιγύπτου, εφ. Ελευθερία, 20/7/1957

Άρθρο σχετικά με τα γραφειοκρατικά εμπόδια που αντιμετώπιζαν πρόσφυγες της Ρουμανίας, εφ. Ελευθερία, 4/10/1950
6th August 2019
Απόσπασμα από το φυλλάδιο, “Απάντησις επί των δύο κατά του συνοικισμού των Θρακο-Βουλγάρων και Σέρβων άρθρων του Αιώνος «Η ΕΤΑΙΡΙΑ»”
6th August 2019
1950-1989

Άρθρο σχετικά με μέτρα περίθαλψης προσφύγων της Αιγύπτου, εφ. Ελευθερία, 20/7/1957

To 1956 ξέσπασε η «κρίση του Σουέζ» όταν η κυβέρνηση της Αιγύπτου υπό τον Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ αποφάσισε να εθνικοποιήσει την εταιρεία της διώρυγας του Σουέζ και η Αγγλία, η Γαλλία και το Ισραήλ επιχείρησαν να επέμβουν στρατιωτικά. Η επέμβαση απέτυχε λόγω της αντίδρασης της ΕΣΣΔ και των ΗΠΑ. Η απόφαση εθνικοποίησης της διώρυγας και η αποτυχία της επέμβασης των Αγγλογάλλων και Ισραηλινών είχε ως αποτέλεσμα αφενός να διογκωθεί η δημοτικότητα του νασερικού καθεστώτος και αφετέρου να οξυνθεί το αντιδυτικό κλίμα στην Αίγυπτο. Καθώς, στις αρχές του 1957, η κυβέρνηση της Αιγύπτου ριζοσπαστικοποίησε το αντιαποικιοκρατικό της πρόγραμμα ψηφίζοντας νόμους με τους οποίους εθνικοποιούνταν μία σειρά από σημαντικές επιχειρήσεις (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικές αντιπροσωπείες), πολλοί ξένοι άλλων εθνικοτήτων που ζούσαν και δραστηριοποιούνταν στη χώρα οδηγήθηκαν στην έξοδο. Λίγα χρόνια αργότερα, εθνικοποιήθηκαν και άλλες μεγάλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις και ξεκίνησε μία αγροτική μεταρρύθμιση με απαλλοτρίωση μεγάλων αγροκτημάτων για διανομή στους ακτήμονες. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινότητας της Αιγύπτου στην απόφαση να εγκαταλείψει τη χώρα. Πολλοί Αιγυπτιώτες κατέφυγαν στην Ελλάδα, ενώ άλλοι μετακινήθηκαν προς άλλες χώρες. Οι Ευρωπαίοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις αποικιοκρατούμενες χώρες όταν ανεξαρτητοποιήθηκαν, θεωρήθηκαν πρόσφυγες από αρκετά από τα κράτη στα οποία εγκαταστάθηκαν και λήφθηκαν μέτρα για την αποκατάστασή τους.
Το δημοσίευμα που ακολουθεί αναφέρεται στο πρώτο κύμα εξόδου, αμέσως μετά τα γεγονότα του Σουέζ, όταν πολλοί πρόσφυγες βρέθηκαν προσωρινά στην Ελλάδα. Οι ΗΠΑ διέθεσαν χρηματικά ποσά για τη μετακίνηση των προσφύγων που έφευγαν από την Αίγυπτο, ενώ αρκετές χώρες από την Λατινική Αμερική προθυμοποιήθηκαν να δεχτούν κάποιους από αυτούς.

Η αποκατάστασις των εξ Αιγύπτου προσφύγων

Ουάσιγκτων, 19 (Γαλλ. Πρ.).
Αι Ην. Πολιτείαι έθεσαν εις την διάθεσιν των Ην. Εθνών και της διακυβερνητικής επιτροπής δια τας ευρωπαϊκάς μεταναστεύσεις ποσόν 763.175 δολλαρίων προς χρηματοδότησιν της μονίμου εγκαταστάσεως εις το Ισραήλ και την Λατινικήν Αμερικήν 17.000 προσφύγων, οι οποίοι ανεχώρησαν εξ Αιγύπτου από του παρελθόντος Νοεμβρίου.
Η αμερικανική αυτή συνεισφορά θα καλύψη τα 45% των δαπανών, αίτινες προβλέπονται δια την επιχείρησιν ταύτην.
Οι περί ων ο λόγος 17.000 πρόσφυγες ευρίσκονται επί του παρόντος προσωρινώς εις την Ελλάδα, την Γαλλίαν και άλλας χώρας, είναι δε ως επί το πλείστον Ισραηλινής, ιταλικής και ελληνικής καταγωγής.
Αι κυριώτεραι χώραι της Λατινικής Αμερικής που επροθυμοποιήθησαν να δεχθούν μέρος των προσφύγων τούτων είναι η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Χιλή, η Βενεζουέλα και η Κολομβία.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Ελευθερία
20-07-1957
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
«Η αποκατάστασις των εξ Αιγύπτου προσφύγων», εφ. Ελευθερία, 20/7/1957
840

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Αίγυπτος
Τόπος Εγκατάστασης: Ελλάδα, Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή, Βενεζουέλα, Κολομβία, Ισραήλ, Γαλλία