Άρθρο σχετικά με οικονομική βοήθεια καπνεργατών Δράμας σε πρόσφυγες Βορείου Ηπείρου, εφ. Μακεδονία, 9/6/1914

Άρθρο με καταγγελίες για την εγκατάσταση προσφύγων σε σπίτια μουσουλμάνων που είχαν εκκενωθεί, εφ. Νέα Εφημερίς (Ηράκλειο), 22/5/1924, 23/5/1924
6th August 2019
1913-1922

Άρθρο σχετικά με οικονομική βοήθεια καπνεργατών Δράμας σε πρόσφυγες Βορείου Ηπείρου, εφ. Μακεδονία, 9/6/1914

Οι νίκες των ελληνικών στρατευμάτων κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους πυροδότησαν ή αναζωπύρωσαν σχέδια και ελπίδες του ελληνικού πληθυσμού της βορείου Ηπείρου για ένωση με το ελληνικό κράτος. Η κατάληψη των Ιωαννίνων και η προέλαση του ελληνικού στρατού βορειότερα στα εδάφη του νεοϊδρυθέντος αλβανικού κράτους έδωσε αφορμή στους ελληνικούς πληθυσμούς για κινητοποίηση με στόχο την αυτονόμηση των περιοχών τους από αυτό. Τους πρώτους μήνες του 1914 η περιοχή της βορείου Ηπείρου έγινε πεδίο συγκρούσεων μεταξύ των βορειοηπειρωτών αυτονομιστών και των αλβανικών τοπικών αρχών. Η υποχώρηση του ελληνικού στρατού από τα εδάφη αυτά και η συνακόλουθη στρατιωτική ήττα των αυτονομιστικών δυνάμεων οδήγησαν ένα μέρος των Ελλήνων της βορείου Ηπείρου στην προσφυγιά. Υπολογίζεται ότι 5.000 βορειοηπειρώτες Έλληνες κατέφυγαν στο ελληνικό κράτος την περίοδο αυτή.
Στο δημοσίευμα που ακολουθεί, η εφημερίδα Μακεδονία εκφράζει το συγχαρητήριά της απέναντι στην απόφαση καπνεργατών της Δράμας να συνδράμουν τους πρόσφυγες αυτούς με το χρηματικό ποσό των 2000 δραχμών και εύχεται το παράδειγμά τους να το ακολουθήσουν και άλλοι.

Εύγε
Εύγε και πάλιν εύγε εις τους καπνεργάτας της Δράμας, οι οποίοι προσέφερον περί τας 2000 δραχμάς υπέρ των εξ Ηπείρου προσφύγων μας.
Είνε τόσω μεγάλη η λάμψις που φωτίζει την πράξιν των ώστε δεν τολμώμεν καν να συγχαρώμεν τους μακαριωτάτους αυτούς βιοπαλαιστάς.
Ας ευχηθώμεν όπως το παράδειγμά των εύρη άλλους μιμητάς.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Μακεδονία
Εφημερίδα Μακεδονία
09-06-1914
Θεσσαλονίκη
Θεματική Ενότητα
Άρθρο σχετικά με οικονομική βοήθεια καπνεργατών Δράμας σε πρόσφυγες Βορείου Ηπείρου, εφ. Μακεδονία, 9/6/1914
1410

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Βόρεια Ήπειρος (Αλβανία)