Άρθρο σχετικά με συναθροίσεις ομογενών προσφύγων από τη Ρωσία, εφ. Ριζοσπάστης, 13/4/1919

Άρθρο σχετικά με την άφιξη ανήλικων προσφύγων της Κύπρου, εφ. Το Βήμα, 11/9/1974
6th August 2019
Άρθρο σχετικά με το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου, εφ. Νεολόγος Πατρών, 15/6/1945
6th August 2019
1913-1922

Άρθρο σχετικά με συναθροίσεις ομογενών προσφύγων από τη Ρωσία, εφ. Ριζοσπάστης, 13/4/1919

Για τους πρόσφυγες από τη Ρωσία, η άφιξη στο ελληνικό κράτος, ύστερα από την επικράτηση των Μπολσεβίκων Επαναστατών στη Ρωσία, συνιστούσε τη μετάβαση σε μία νέα δύσκολη και επισφαλή συνθήκη. Η νέα αυτή πραγματικότητα τους οδήγησε σε συλλογική οργάνωση, στη συγκρότηση επιτροπών και συλλόγων στον τόπο εγκατάστασής τους προκειμένου να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής, οικονομικά βοηθήματα ή δάνεια και μέτρα για την εργασιακή τους αποκατάσταση από το ελληνικό κράτος. Το δημοσίευμα της εφημερίδας "Ριζοσπάστης" περιγράφει τη συνάθροιση προσφύγων από τη Ρωσία που είχαν εγκατασταθεί στον Πειραιά. Το δημοσίευμα ανήκει στην περίοδο που ο "Ριζοσπάστης" δεν αποτελούσε ακόμη όργανο του ΣΕΚΕ.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Την πρωΐαν της χθες συνήλθον εις την αίθουσαν του Β΄ Σχολαρχείου Πειραιώς οι εν Πειραιεί εκ Ρωσσίας πρόσφυγες εις ους ο πρόεδρος της προχθές εκλεγούσης επιτροπής κ. Καζανόβας ανεκοίνωσε τας ενεργείας του παρά τη Κυβερνήσει δια την βελτίωσιν της θέσεως των προσφύγων, ανεκοίνωσε δε υπόμνημα προς την κυβέρνησιν σχετικόν προς τα χορηγηθέντα εις αυτούς υπό του κράτους δάνεια. Είτα συνεζητήθη και πάλιν το ζήτημα της παροχής εργασιών.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Ριζοσπάστης
εφημερίδα Ριζοσπάστης
13-4-1919
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
"ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ"
1049

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Ρωσία
Τόπος Εγκατάστασης: Πειραιάς