Άρθρο σχετικά με την άφιξη ομογενών προσφύγων από τη Ρουμανία, εφ. Εμπρός, 7/11/1947

Άρθρο σχετικά με τον εμπρησμό της συνοικίας Κάμπελ και την εμπλοκή προσφύγων, εφ. Μακεδονία, 1/7/1931
6th August 2019
Άρθρο του Σίμου Ιωνά αναφορικά με πρόσφυγες της Βορείου Ηπείρου, εφ. Εμπρός, 29/6/1914
6th August 2019
1940-1949

Άρθρο σχετικά με την άφιξη ομογενών προσφύγων από τη Ρουμανία, εφ. Εμπρός, 7/11/1947

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1940 και στο παγιωμένο πια διεθνές περιβάλλον του Ψυχρού Πολέμου, πληθυσμοί από χώρες-μέλη του ανατολικού συνασπισμού εξαναγκάζονται σε προσφυγικές μετακινήσεις προς Δυτικά κράτη υπό τον φόβο διώξεων ή ως πολιτικοί αντιφρονούντες. Μεταξύ των κρατών υποδοχής τους και η Ελλάδα. Οι πληθυσμοί αυτοί φτάνουν κατά κύριο λόγο μεμονωμένα, ενώ οι ελληνικές αρχές σταδιακά λαμβάνουν μέτρα για την υποδοχή, εγκατάσταση και περίθαλψή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά το έτος 1947 συστήθηκε στο Λαύριο στρατόπεδο εγκατάστασης πολιτικών προσφύγων από τις νεοσυσταθείσες Λαϊκές Δημοκρατίες. Το δημοσίευμα που παρατίθεται καταγράφει την περίπτωσης μίας τέτοιας μετακίνησης ομογενών πολιτικών προσφύγων, από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Ρουμανίας. Ας σημειωθεί ότι στη Ρουμανία κατά την περίοδο εκείνη επικρατούσε κλίμα έντονης πολιτικής αναταραχής, με κεντρικό γεγονός τον εξαναγκασμό σε παραίτηση και φυγή από τη χώρα του Βασιλιά Μιχαήλ Α΄, υπό την πίεση του δυνάμεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρουμανίας, με ηγέτη τότε τον Γκέοργκε Γκεοργκίου-Ντεζ. Στο δημοσίευμα καταγράφονται ονομαστικά οι πρόσφυγες που κατέφθασαν κατά τον Νοέμβριο 1947 με το φορτηγό πλοίο «Άγιος Γεώργιος», ενώ δίνονται περιορισμένα στοιχεία για την κίνησή τους εντός της ελληνικής επικράτειας.

ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Με το ελληνικόν φορτηγόν «Άης Γιώργης» έφθασαν χθες την εσπέραν εις τον Πειραιά εκ Ρουμανίας 64 ομογενείς πρόσφυγες, φεύγοντες την ενταθείσαν υπό των αυτόθι αρχών τρομοκρατίαν. Οι αφιχθέντες πρόσφυγες, οίτινες κατόπιν εντολής του υπουργείου Προνοίας εστεγάσθησαν προσωρινώς εις το κτίριον του Χατζηκυριακείου, είναι οι κάτωθι [...]. Εις τον Βόλον, όπου προσήγγισε το σκάφος, απεβιβάσθησαν αι Σοφία και Αγγελική Ζ., προκειμένου να κατευθυνθούν εις Θεσσαλονίκην.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Εμπρός
Εφημερίδα Εμπρός
7-11-1947
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
"ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ"
1089

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Ρουμανία
Τόπος Άφιξης: Πειραιάς
Τόπος Εγκατάστασης: Λαύριο