Άρθρο σχετικά με την άφιξη προσφύγων Κωνσταντινούπολης, εφ. Εμπρός, 15/1/1966

Άρθρο σχετικά με τον εμπρησμό της συνοικίας Κάμπελ και την εμπλοκή προσφύγων, εφ. Μακεδονία, 1/7/1931
6th August 2019
Άρθρο του Σίμου Ιωνά αναφορικά με πρόσφυγες της Βορείου Ηπείρου, εφ. Εμπρός, 29/6/1914
6th August 2019
1950-1989

Άρθρο σχετικά με την άφιξη προσφύγων Κωνσταντινούπολης, εφ. Εμπρός, 15/1/1966

Κατά την περίοδο 1964-1965 οι τουρκικές διώξεις και απελάσεις ελληνικού πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης οδηγούν σε προσφυγική μετακίνηση προς το ελληνικό κράτος. Σύμφωνα με τις πηγές, περίπου 12.000 Κωνσταντινουπολίτες, μεταξύ των οποίων και υπερήλικες, απελάθηκαν με το πρόσχημα κατασκοπείας σε βάρος της Τουρκίας. Το δημοσίευμα που ακολουθεί από την εφημερίδα "Εμπρός" καταγράφει όψεις της κατάστασης και της υποδοχής των Κωνσταντινουπολιτών από τις ελληνικές αρχές, ένα χρόνο μετά την έλευσή τους. Η εφημερίδα, επιχειρώντας να εκφράσει τα δίκαια -όπως αποφαίνεται- αιτήματα των προσφύγων, απευθύνει έκκληση προς τον πρωθυπουργό Στέφανο Στεφανόπουλο, που μόλις λίγο καιρό πριν έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Στο δημοσίευμα τονίζεται η ανεπάρκεια των έως τότε χορηγούμενων βοηθημάτων για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών, ιδίως για εκείνους που βρίσκονταν σε μεγάλη ηλικία.

ΟΙ ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΕΣ

Οι προ έτους απελαθέντες εκ Κωνσταντινουπόλεως Έλληνες υπήκοοι άποροι υπερήλικες, οι οποίοι δεν δύνανται να εξεύρουν εργασίαν ως εκ της ηλικίας των και δεν λαμβάνουν πλέον το χορηγηθέν επί 8μηνον κρατικόν βοήθημα εκ 40 δρχ. ημερησίως, ζητούν το προσωπικόν ενδιαφέρον του Προέδρου της Κυβερνήσεως δια την λήψιν μερίμνης δι’ αυτούς δεδομένου ότι ευρίσκονται εις αθλίαν κατάστασιν και κυριολεκτικώς πεινούν. Αναμφιβόλως οι συμπαθείς πρόσφυγες ομογενείς πρέπει να τύχουν πάσης ενισχύσεως εκ μέρους του κράτους. Τούτο απαιτεί και η δικαιοσύνη και ο ανθρωπισμός.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Εμπρός
Εφημερίδα Εμπρός
15-1-1966
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
"ΟΙ ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΕΣ"
1151

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Κωνσταντινούπολη
Τόπος Εγκατάστασης: Αθήνα