Αποχαιρετιστήριο υπόμνημα προσφύγων από την Παλαιά Φώκαια, εφ.”Μακεδονία”, 11/7/1919

Άρθρο σχετικά με την άφιξη ανήλικων προσφύγων της Κύπρου, εφ. Το Βήμα, 11/9/1974
6th August 2019
Άρθρο σχετικά με το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου, εφ. Νεολόγος Πατρών, 15/6/1945
6th August 2019
1913-1922

Αποχαιρετιστήριο υπόμνημα προσφύγων από την Παλαιά Φώκαια, εφ.”Μακεδονία”, 11/7/1919

Πρόσφυγες από την Παλαιά Φώκαια της Μικράς Ασίας, οι οποίοι είχαν φτάσει στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, περιμένοντας, μετά την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη το Μάιο, να επιστρέψουν στα σπίτια τους από μέρα σε μέρα και γεμάτοι αισιοδοξία για το μέλλον της πατρίδας, δημοσιεύουν τον Ιούλιο του 1919 στη φιλοβενιζελική εφημερίδα "Μακεδονία" αποχαιρετιστήριο και ευχαριστήριο μήνυμα προς τους συμπατριώτες στη Μακεδονία και την κυβέρνηση του Βενιζέλου.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΣΤΗΡΙΟΝ

Χαίρε Μακεδονία! Οι εκ Παλαιών Φωκών πρόσφυγες παλιννοστούντες εις την απελευθερωθείσαν πατρίδα μας απευθύνομεν εγκάρδιον χαιρετισμόν προς την ένδοξον Μακεδονικήν γήν, μεθ’ ης μας συνέδεσε το επί του ιερού εδάφους αυτής εκχυθέν αίμα των υπέρ της δόξης της μεγαλυνθείσης πατρίδος αγωνισθέντων τέκνων και αδελφών μας, τας ευχαριστίας μας προς πάντας τους καθ’ οιονδήποτε τρόπον την υπέρ ημών συμπάθειαν εκδηλώσαντας και την αΐδιον ευγνωμοσύνην μας προς την Σεβαστήν ημών Κυβέρνησιν, ανθ’ όσων παρ’ αυτής αγαθών ετύχομεν.
Οι εκ Π. Φωκαίας Πρόσφυγες


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Μακεδονία
Εφημερίδα Μακεδονία
11-7-1919
Θεσσαλονίκη
Θεματική Ενότητα
"ΑΠΟΧΑΙΡΕΣΤΗΡΙΟΝ"
1013

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Παλαιά Φώκαια Μικράς Ασίας
Τόπος Εγκατάστασης: Μακεδονία