Δημοσίευση υπομνήματος προσφύγων προς τον Ιωάννη Μεταξά, Νεολόγος Πατρών, 2/7/1939

Άρθρο σχετικά με κινητοποιήσεις προσφύγων Ανατολικής Ρωμυλίας, εφ. Εμπρός, 11/5/1909
6th August 2019
Σχετικά με σύσταση Πανελλήνιας Επιτροπής Συλλογής Εράνων υπέρ των προσφύγων, εφ. Ελεύθερον Βήμα, 7/9/1922
6th August 2019
1923-1939

Δημοσίευση υπομνήματος προσφύγων προς τον Ιωάννη Μεταξά, Νεολόγος Πατρών, 2/7/1939

Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου και ο ηγέτης του Ιωάννης Μεταξάς από πολύ νωρίς θέλησε να καλλιεργήσει ενωτικό και λαοφιλή δημόσιο λόγο, σε μία προσπάθεια να εδραιώσει την εξουσία του και να προβάλει την ύπαρξη ισχυρού κοινωνικού ερείσματος. Στο πλαίσιο αυτό, προσπάθησε σε ρητορικό επίπεδο να λειτουργήσει ομογενοποιητικά, να αναδείξει δηλαδή μία ενιαία και εξιδανικευμένη εικόνα του ελληνικού λαού και να καταστήσει σαφές ότι το καθεστώς δεν διαχωρίζει γηγενείς και πρόσφυγες.
Η επιστολή που αναδημοσιεύεται εδώ από την εφημερίδα "Νεολόγος Πατρών" αποτυπώνει ανάγλυφα τον τρόπο λειτουργίας του δικτατορικού καθεστώτος, όπου προγραμματισμένες μαζικές, δημόσιες εκδηλώσεις κατέληγαν, όπως αναφέρεται και από το τηλεγράφημα, στην προβολή του «αρχηγού» ως συμβόλου εθνικής ενότητας. Το λεκτικό του τηλεγραφήματος των διορισμένων διοικήσεων των προσφυγικών συλλόγων, είναι προϊόν της επιτήρησής τους από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, αλλά και χαρακτηριστικό της εποχής.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΝ

Επ’ ευκαιρία του παρατεθειμένου την 3ην Ιουλίου υπό των προσφυγικών οργανώσεων Διοικήσεως πρωτευούσης δείπνον προς τιμήν του Εθνικού Κυβερνήτου κ. Ι. Μεταξά απεστάλη εκ μέρους των ενταύθα προσφύγων προς τον Δήμαρχον Αθηναίων ίνα διαβιβασθή τω κ.Πρωθυπουργώ το κάτωθι τηλ/μα:

Δήμαρχον Αθηναίων Αθήνας
Σύμπας προσφυγικός κόσμος Πατρών συμμετέχων νοερώς εις παρατιθέμενον παρ’ αδελφών προσφύγων Διοικήσεως πρωτευούσης Παμπροσφυγικόν δείπνον προς τιμήν μεγάλου Εθνικού Κυβερνήτου, παρακαλεί διαβιβάσητε αυτώ αισθήματα ειλικρινούς αφοσιώσεως και ευγνωμοσύνης ανθ’ ών υπέρ προσφύγων και έθνους γενικώς νυχθημερόν μοχθεί. Διαβεβαιούμεν σεβαστόν Αρχηγόν ότι τα εθνικά ιδεώδη υπέρ ων τόσα προσεφέραμεν εξακολουθούν διέποντα τας σκέψεις και τας καρδίας μας και ότι είμεθα πάντες εις το πλευρόν του και ότι ο προσφυγικός κόσμος μνήμων εθνικών παραδόσεων ουδέποτε επαύσατο ούτε παύσεται παρά πάσαν αντίξοον περίστασιν διατηρών ακμαίαν εθνικήν συνείδησιν και ακλόνητον πίστιν εθνικά ιδεώδη άτινα τόσον ελληνοπρεπώς ενσαρκώνει χαλύβδινος Αρχηγός, εν αγαστή συνεργασία λατρευτού συμβόλου εθνικής ενότητος.

Δια πρόσφυγας Πατρών Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίας Φωτεινής
Πρόεδρος Πιπέρας
Ανεξάρτητος Παμπροσφυγική Ένωσις
Πρόεδρος Κόγκος


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Νεολόγος Πατρών
Εφημερίδα Νεολόγος Πατρών
2-7-1939
Πάτρα
Θεματική Ενότητα
PROSFYGES_METAXAS
558

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Μικρά Ασία
Τόπος Εγκατάστασης: Πάτρα