Κινηματογραφημένο υλικό που απεικονίζει Σέρβους πρόσφυγες σε έργα στη Θεσσαλονίκη

Δράσεις της αγγλικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Save the Children, 1923
6th August 2019
1913-1922

Κινηματογραφημένο υλικό που απεικονίζει Σέρβους πρόσφυγες σε έργα στη Θεσσαλονίκη

Η κατάληψη της Σερβίας κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Νοέμβριος 1915) εξανάγκασε το σερβικό στρατό σε υποχώρηση προς το νότο, μέσω Αλβανίας, με απώτερο στόχο τη σύνδεση των δυνάμεών του με τα αγγλικά και γαλλικά συμμαχικά στρατεύματα της Αντάντ, τα οποία είχαν στρατοπεδεύσει στη Θεσσαλονίκη (Στρατιά της Ανατολής). Οι Σέρβοι -στρατιώτες και πολίτες που τους ακολούθησαν για να διασωθούν- αρχικώς μεταφέρθηκαν στην Κέρκυρα (αρχές 1916) με συμμαχικά πλοία από τις ακτές της Αλβανίας και αργότερα, κατόπιν σχεδιασμών των κρατικών αρχών και σε συνεννόηση με τους συμμάχους, στη Θεσσαλονίκη. Η μεταφορά τους έγινε χωρίς να προκληθούν ιδιαίτερες αντιδράσεις και προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, παρά τις αιτιάσεις και τους αρχικούς φόβους που είχαν διατυπωθεί από τοπικούς πολιτευτές και κρατικούς αξιωματούχους, ενδεχομένως γιατί οι Σέρβοι πρόσφυγες θεωρήθηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγιεινή και ως κοινωνικό και οικονομικό φορτίο για τις τοπικές κοινωνίες. Το κινηματογραφημένο υλικό (χωρίς ήχο) που ακολουθεί, προερχόμενο από τη συλλογή επικαίρων του British Pathe, καταγράφει Σέρβους πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη να συμμετέχουν, μαζί με στρατιώτες των συμμαχικών δυνάμεων, σε έργα διάνοιξης γεωτρήσεων καθώς και σε ξυλουργικές εργασίες για την κατασκευή πρόχειρων στρατιωτικών καταλυμάτων.Είδος Τεκμηρίου: Bίντεο
Στοιχεία Δημιουργίας
British Pathe
Ψηφιακή Συλλογή επικαίρων British Pathe
1916
Θεσσαλονίκη
Θεματική Ενότητα
1104

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Σερβία
Τόπος Άφιξης: Κέρκυρα
Τόπος Εγκατάστασης: Θεσσαλονίκη