Κύρωση Υπ. Απόφασης περί απαλλαγής των προσφύγων Κύπρου από τέλη χαρτοσήμου, 1975

Απόσπασμα από έκδοση του Υπουργείου Περιθάλψεως αναφορικά με μετακινήσεις προσφύγων, 1920
6th August 2019
Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την υποδοχή Ιταλών πολιτικών προσφύγων, 1848
6th August 2019
1950-1989

Κύρωση Υπ. Απόφασης περί απαλλαγής των προσφύγων Κύπρου από τέλη χαρτοσήμου, 1975

Η εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974 προκάλεσε ένα ογκώδες προσφυγικό ρεύμα, καθώς χιλιάδες κάτοικοι των περιοχών που κατέλαβε ο τουρκικός στρατός κατέφυγαν για προστασία στην ελληνοκυπριακή πλευρά του νησιού. Στα τέλη Αυγούστου του 1974, πηγές του ΟΗΕ ανέβαζαν σε 230.000 τους πρόσφυγες. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον αριθμό των Κύπριων προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση πάντως επιχείρησε να διευκολύνει την εγκατάστασή τους στη χώρα με διάφορα μέτρα: χορήγηση άδειας παραμονής και εργασίας, ατέλεια μετακινήσεων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εισαγωγή Κύπριων φοιτητών στα ελληνικά ΑΕΙ κ.ά. Ένα από τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση ήταν και η απαλλαγή των Κύπριων προσφύγων από τα τέλη χαρτοσήμου για την έκδοση αδειών παραμονής και εργασίας καθώς και δελτίων ταυτότητας.

Νόμος υπ' αριθ. 12
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων

[...]

Αρθρον 30.
Κύρωσις αποφάσεως.

Κυρούται κτωμένη ισχύν νόμου, αφ` ης εξεδόθη η κατωτέρω απόφασις
του Υπουργού των Οικονομικών, έχουσα ούτω:

«Αριθ. Πρωτ. Δ. 5723/612

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Λαβόντες υπ` όψιν: 1) Το υπ' αριθ. 9440/4-327344 από 13.9.74 έγγραφον της Γενικής Δ/νσεως Εθνικής Ασφαλείας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, 2) τας προσφάτους εν Κύπρω εξελίξεις εκ της εν τη νήσω ταύτη τουρκικής εισβολής και την συνεπεία ταύτης στέρησιν των εν Κύπρου Ελλήνων προσφύγων και των στοιχειωδών μέσων επιβιώσεως.

Εγκρίνομεν

Την απαλλαγήν των Ελλήνων εκ Κύπρου προσφύγων εκ τελών χαρτοσήμου:

α) Των αδειών παραμονής εν Ελλάδι και παρατάσεως των αδειών
τούτων.

β) Των αδειών εργασίας εν Ελλάδι και παρατάσεως των αδειών τούτων
και

γ) των δελτίων ταυτότητος εν περιπτώσει μακράς διαμονής εν Ελλάδι.

Η παρούσα κυρωθήσεται νομοθετικώς και θέλει ισχύει μέχρις
αποκαταστάσεως εν τη νήσω Κύπρω ομαλών συνθηκών διαβιώσεως.
Υπουργός
Ι. Πεσμαζόγλου»


Στοιχεία Δημιουργίας
Εθνικό Τυπογραφείο
06-03-1975
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
940

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Κύπρος