Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής, αναφορές σχετικά με «ανταρτόπληκτους», 23/7/1948

Συζήτηση στη Βουλή για περιστατικό παρεμπόδισης ομάδας Κρητών να αποβιβασθεί στο λιμάνι του Πειραιά, 1868
6th August 2019
Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής, περί παραχώρησης γης σε πολιτικούς πρόσφυγες ανατολικής Ευρώπης, 1956, 1962
6th August 2019
1940-1949

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής, αναφορές σχετικά με «ανταρτόπληκτους», 23/7/1948

Σε μία εποχή που, τόσο στην ύπαιθρο όσο και στα αστικά κέντρα, οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες λόγω της φτώχειας και των καταστροφών του πολέμου, η υποδοχή των εκτοπισμένων του Εμφυλίου Πολέμου, τους οποίους επίσημες εκτιμήσεις του 1949 ανέβαζαν σε 700.000 άτομα, προκαλούσε μεγάλες αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών στις οποίες εγκαταστάθηκαν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αντιδράσεων από την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας αναφέρονται στο παρακάτω απόσπασμα από τα πρακτικά των συζητήσεων της Βουλής. Στη μία περίπτωση ο βουλευτής Θεσπρωτίας Νικόλαος Αθανασίου, που είχε εκλεγεί με το Εθνικόν Κόμμα Ελλάδος του Ναπολέοντα Ζέρβα, καταθέτει διαμαρτυρία σωματείων της Ηγουμενίτσας για την εκδίωξη από τον Νομάρχη Κέρκυρας των εκτοπισμένων που κατέφυγαν στη συνέχεια στην πόλη τους, ενώ στην άλλη ο Δήμαρχος, μαζί με μαζικούς φορείς της Πρέβεζας, διαμαρτύρονται για τη συρροή 4.000 «ανταρτόπληκτων» στην πόλη, ζητώντας άμεση αποστολή στρατιωτικής ενίσχυσης για την «εκκαθάριση» της περιφέρειας και την παλιννόστησή τους.

Συνεδρίασις ΡΔ΄
Παρασκευή 23 Ιουλίου 1948

Ο Βουλευτής κ. Ν. Αθανασίου, καταθέτει αναφοράν του Δημάρχου και του Προέδρου Ενώσεως Συν/σμών και λοιπών Σωματείων Ηγουμενίτσης, διαμαρτυρομένων δια την αντιπατριωτικήν και αντιανθρωπιστικήν συμπεριφοράν του του Νομάρχου Κερκύρας εκδιώξαντος βιαίως προσφυγόντας εις Κέρκυραν συμμοριοπλήκτους, στιγματιζόντων διαγωγήν του και ζητούντων λήψιν κατ' αυτού μέτρων.
Ο Δήμαρχος, αι Ομοσπονδίαι Επαγγελματιών και οι Σύλλογοι Δικηγορικός, Φαρμακευτικός, Παλαιών Πολεμιστών κ.λ.π. Πρεβέζης διαμαρτύρονται δια συρροήν τεσσαράκοντα χιλιάδων ανταρτοπλήκτων εις πόλιν Πρεβέζης, ως και δι' έλλειψιν επαρκούς στρατιωτικής δυνάμεως και ζητούν άμεσον αποστολήν στρατιωτικής ενισχύσεως προς εκκαθάρισιν περιφερείας και παλινόστησιν συμμοριοπλήκτων.


Είδος Τεκμηρίου: Πρακτικά Συνεδριάσεων
Στοιχεία Δημιουργίας
Βουλή των Ελλήνων
23-07-1948
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
814

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Ήπειρος
Τόπος Άφιξης: Κέρκυρα
Τόπος Εγκατάστασης: Πρέβεζα