Τίτλος κυριότητας για οικία συνοικισμού της ΕΑΠ, 1934

Χάρτης απεικόνισης κύριων περιοχών εγκατάστασης Μικρασιατών προσφύγων σε Αθήνα και Πειραιά
6th August 2019
1923-1939

Τίτλος κυριότητας για οικία συνοικισμού της ΕΑΠ, 1934

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την επακόλουθη υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, οι ανάγκες για την αγροτική και αστική εγκατάσταση των προσφυγικών πληθυσμών υπήρξαν οξύτατες και επείγουσες. Το σχετικό έργο ανέλαβε τα πρώτα χρόνια η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (1923-1930), ενώ στη συνέχεια πέρασε στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο διαχωρισμός των μικρασιατών προσφύγων σε αστούς και αγρότες συνεπαγόταν αντίστοιχα και μία διαφορετική διαδικασία όσον αφορά την αποκατάσταση/εγκατάστασή τους.
Στην πόλη της Καλαμάτας εγκαταστάθηκαν περίπου 2.200 μικρασιάτες πρόσφυγες. Για τη στέγαση και γενικά την αστική τους αποκατάσταση δημιουργήθηκαν προσφυγικοί συνοικισμοί στην πόλη της Καλαμάτας και στη γειτονική Μεσσήνη από την ΕΑΠ και το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
Κατά τη διαδικασία της αστικής αποκατάστασης, οι πρόσφυγες έπρεπε να υποβάλλουν μία σειρά από έγγραφα προκειμένου να τους παραχωρηθούν τίτλοι ιδιοκτησίας (Οριστικά Παραχωρητήρια) για τις κατοικίες όπου διέμεναν. Οι επίσημοι αυτοί τίτλοι άρχισαν να εκδίδονται στις δεκαετίες 1930 και 1940 και παραχωρούνταν είτε από το Υπουργείο Πρόνοιας, είτε από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας.
Στο συγκεκριμένο τεκμήριο απεικονίζεται ένα τέτοιο παραχωρητήριο που εκδόθηκε το 1934 από τον Διοικητή της ΑΤΕ και αφορά προσφυγική κατοικία στην Καλαμάτα.
Το τεκμήριο αυτό έχει αντληθεί από το Αναστασία Μηλίτση-Νίκα - Χριστίνα Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη, Προσφυγικοί συνοικισμοί Καλαμάτας & Μεσσήνης. Από το Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής πρόνοιας Μεσσηνίας, ΓΑΚ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 2008, σ. 14 (εικ. 1).Είδος Τεκμηρίου: Φωτογραφίες
Στοιχεία Δημιουργίας
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
ΓΑΚ Μεσσηνίας
1934
Καλαμάτα
Θεματική Ενότητα
1369

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Μικρά Ασία
Τόπος Εγκατάστασης: Καλαμάτα