Άρθρο σχετικά με συμπλοκές Θεσσαλών προσφύγων, εφ. Σκριπ, 20/4/1898

Άρθρο σχετικά με την άφιξη ανήλικων προσφύγων της Κύπρου, εφ. Το Βήμα, 11/9/1974
6th August 2019
Άρθρο σχετικά με το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου, εφ. Νεολόγος Πατρών, 15/6/1945
6th August 2019
1834-1912

Άρθρο σχετικά με συμπλοκές Θεσσαλών προσφύγων, εφ. Σκριπ, 20/4/1898

Οι προστριβές και συμπλοκές μεταξύ εξαντλημένων από την πείνα και τις κακουχίες προσφύγων που στοιβάζονταν σε ακατάλληλους χώρους -όπως σχολικά κτίρια- ήταν πολύ συχνό φαινόμενο. Στο περιστατικό που περιγράφεται στην εφημερίδα "Σκριπ", το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα, μεταξύ Θεσσαλών προσφύγων το 1897, κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις για να επαναφέρουν την ηρεμία.

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΜΠΛΟΚΗ
μεταξύ προσφύγων Θεσσαλών.

Εις το παρά την Μητρόπολιν Γυμνάσιον, όπου κατοικούσι πρόσφυγες Θεσσαλοί, συνέβησαν χθες δυσάρεστοι και ανάρμοστοι σκηναί. Οι ενοικούντες πρόσφυγες διηρέθησαν εις δύο στρατόπεδα και επετέθησαν λυσσωδώς εναντίον αλλήλων μεταχειριζόμενοι ως όπλα αμύνης και επιθέσεως τα προστυχόντα έπιπλα και οζώδεις ράβδους. Η συμπλοκή διήρκεσεν εφ’ ικανήν ώραν, έως ότου τα αστυνομικά όργανα κατέφθασαν επί τόπου και αφού διεχώρισαν τους διαπληκτιζομένους συνέλαβον τους πρωταιτίους εξ αυτών και τους ωδήγησαν εις το κρατητήριον.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Σκρίπ
Εφημερίδα Σκριπ
20-4-1898
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
"Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΜΠΛΟΚΗ"
1034

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Θεσσαλία
Τόπος Άφιξης: Αθήνα