Άρθρο σχετικά με την άφιξη Ιταλών προσφύγων στον Πειραιά, εφ. Εμπρός, 7/5/1912

Άρθρο σχετικά με τον εμπρησμό της συνοικίας Κάμπελ και την εμπλοκή προσφύγων, εφ. Μακεδονία, 1/7/1931
6th August 2019
Άρθρο του Σίμου Ιωνά αναφορικά με πρόσφυγες της Βορείου Ηπείρου, εφ. Εμπρός, 29/6/1914
6th August 2019
1834-1912

Άρθρο σχετικά με την άφιξη Ιταλών προσφύγων στον Πειραιά, εφ. Εμπρός, 7/5/1912

Ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος των ετών 1911-1912, προάγγελος των συγκρούσεων των Βαλκανικών πολέμων (1912-1913), έληξε νικηφόρα για την Ιταλία, ενώ είχε ως αποτέλεσμα την ιταλική κατάληψη της τότε οθωμανικής Τριπολίτιδας και των Δωδεκανήσων. Η πολεμική σύρραξη οδήγησε σε προσφυγική μετακίνηση ιταλικών πληθυσμών που κατοικούσαν σε οθωμανικά εδάφη, απόρροια διώξεων και απελάσεων από τις οθωμανικές αρχές. Στο δημοσίευμα που ακολουθεί καταγράφεται η άφιξη Ιταλών προσφύγων, προερχόμενων από τη Σμύρνη, αλλά και μικρού αριθμού ομογενών στον Πειραιά. Ας σημειωθεί ότι η Σμύρνη, ήδη από τον 19ο αιώνα, είχε σημαντικό αριθμό κατοίκων ιταλικής καταγωγής στην δημογραφική σύνθεσή της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας "Εμπρός", οι περισσότεροι Ιταλοί δεν παρέμειναν τελικά στην Ελλάδα αλλά συνέχισαν την μετακίνησή τους προς Ιταλία με δίαυλο εισόδου το λιμάνι του Μπρίντεζι. Το δημοσίευμα τέλος καταγράφει και πληροφορίες από την εξέλιξη των πολεμικών γεγονότων, αναφερόμενο στην πιθανή απόβαση ιταλικών στρατευμάτων στα υπό οθωμανική κατοχή Ψαρά.

Ιταλοί πρόσφυγες εις τον Πειραιά

Αλλεπάληλα καταφθάνουν εκ Σμύρνης τα ατμόπλοια πλήρη Ιταλών προσφύγων απελαυνομένων υπό των εκεί Τουρκικών αρχών. Τοιουτοτρόπως δια του ατμόπλοιου του Λοϋδ «Στυρία» αφίκοντο περί την μεσημβρίαν 360 όλοι Ιταλοί. Εκ τούτων 100 μόνον έμειναν εις τον Πειραιά, οι δε λοιποί κατηυθύνθησαν εις Πρίντεζι. Επίσης δια του γαλλικού ατμόπλοιου «Σαγκαλιέν» αφίκοντο άλλοι 350 μεταξύ των οποίων και 10 ομογενείς, απελαθέντες και αυτοί ως Ιταλοί υπήκοοι. Προς το εσπέρας τέλος ήλθον έτεροι 150 Ιταλοί πρόσφυγες δια του ατμοπλοΐου της Αχαϊκής «Μάγδα», οι πλείστοι των οποίων θα αναχωρήσουν δι’ Αλεξάνδρειαν. Το σύνολον των μέχρι τούδε απελαθέντων Ιταλών ανέρχεται εις 8 χιλιάδας, θ’ απελαθούν δε ακόμη άλλοι τόσοι περίπου.

Κατελήφθησαν τα Ψαρρά;

Μερικοί επιβάται του Γαλλικού «Σαγκαλιέν» ελθόντες εκ Σμύρνης μας ανεκοίνωσαν ότι κατά πληροφορίας ληφθείσας εκεί ο Ιταλικός στόλος έκαμεν απόβασιν εις τα Παλαιά Ψαρά την Τουρκικήν φρουράν των οποίων συνέλαβον, καθώς και τον Μουδίρην της νήσου. Του συλληφθέντας δ’ αιχμαλώτους επεβίβασαν επί Ιταλικού θωρηκτού.

Το Καστελόριζον

Κατά πληροφορίας των ίδιων επιβατών το Καστελλόριζον δεν κατελήφθη εισέτι παρά των Ιταλών, παρά τα σχετικά τηλεγραφήματα.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Εμπρός
Εφημερίδα Εμπρός
7-5-1912
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
"Ιταλοί πρόσφυγες εις τον Πειραιά"
1140

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Σμύρνη
Τόπος Άφιξης: Πειραιάς