Άρθρο σχετικά με την άφιξη προσφύγων της Βορείου Ηπείρου (Αλβανία), εφ. Νεολόγος Πατρών, 19/2/1947

Άρθρο σχετικά με τον εμπρησμό της συνοικίας Κάμπελ και την εμπλοκή προσφύγων, εφ. Μακεδονία, 1/7/1931
6th August 2019
Άρθρο του Σίμου Ιωνά αναφορικά με πρόσφυγες της Βορείου Ηπείρου, εφ. Εμπρός, 29/6/1914
6th August 2019
1940-1949

Άρθρο σχετικά με την άφιξη προσφύγων της Βορείου Ηπείρου (Αλβανία), εφ. Νεολόγος Πατρών, 19/2/1947

Σε ένα περιβάλλον ψυχροπολεμικό και δυσμενών διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, όπως αυτό που είχε διαμορφωθεί μετά το τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, Βορειοηπειρώτες (κατά τον όρο της εποχής) εξαναγκάζονται σε προσφυγική μετακίνηση προς εγγύς περιοχές του ελληνικού κράτους, όπως η Κέρκυρα και τα Ιωάννινα. Οι πληθυσμοί αυτοί μετακινούνται σε διαδοχικές φάσεις, ανάλογα με την εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στην Αλβανία και την ένταση των διώξεων προς τους Βορειοηπειρώτες, αλλά και προς αντιφρονούντες της διακυβέρνησης του κομμουνιστή ηγέτη της γειτονικής χώρας Εμβέρ Χότζα. Η εφημερίδα "Νεολόγος Πατρών", από το 1945 κι εξής, παρακολουθεί με κάποια συστηματικότητα το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα, καταγράφοντας και τις προσφυγικές μετακινήσεις προς την Ελλάδα. Το δημοσίευμα που ακολουθεί καταγράφει ένα τέτοιο κύμα μετακίνησης στα μέσα Φεβρουαρίου 1947. Το κείμενο μεταφέρει ένα κλίμα απηνών διώξεων των Βορειοηπειρωτών από τις αλβανικές αρχές, επικαλούμενο τις αφηγήσεις των ίδιων των προσφύγων. Αναφέρεται σε συλλήψεις και μεταφορά οικογενειών βορειοηπειρωτών σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας.

ΝΕΟΝ ΚΥΜΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΝ. ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ. (Του ανταποκριτού μας) .- Νέοι πρόσφυγες εκ Βορείου Ηπείρου έφθασαν χθες εις την πόλιν μας οι οποίοι αφηγούνται ότι η κατάστασις εις τας εκεί Ελληνικάς περιοχάς έχει φθάσει τα όρια πραγματικής απογνώσεως. Οι Αλβανοί, τελείως αποθρασυνθέντες και εν τη προσπαθεία των όπως αλλοιώσουν την σύνθεσιν του πληθυσμού των Ελληνικωτάτων ακριτικών περιφερειών, πανικοβάλουν τον υπόλοιπον πληθυσμόν, ώστε να μη καταθέση τα πραγματικά και αδιάψευστα στοιχεία, δια των οποίων ήθελεν αποδειχθή περιτράνως η εγκληματική Αλβανική πολιτική. Προς τούτο εξαπέλυσαν νέον κύμα αγρίας τρομοκρατίας και πολυπληθών συλλήψεων ολοκλήρων οικογενειών, αίτινες μεταφέρονται εσπευσμένως εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως, όπου αναγκάζονται να διαβιούν υπό απεριγράπτους συνθήκας. Ούτω, κατά εξακριβωθείσας πληροφορίας, συνελήφθησαν τας τελευταίας ημέρας και ενεκλείσθησαν εις στρατόπεδα, αι πολυμελείς οικογένειαι των Λάζαρου Γκόγκα και Γεωρ. Δήμα εις του χωρίου Καρόκη του Δελβίνου, η οικογένεια του Ευάγγελου Μητροβασίλη εκ Γριασδάνης οι Θωμάς Μαρής και Αθανάσιος Γκόγκας από την περιοχήν Κακκαβιάς και πολλοί άλλοι.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Νεολόγος Πατρών
Εφημερίδα Νεολόγος Πατρών
19-2-1947
Πάτρα
Θεματική Ενότητα
VOREIOS_HPEIROS
1085

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Βόρεια Ήπειρος (Αλβανία)
Τόπος Άφιξης: Ιωάννινα