Άρθρο σχετικά με την συμμετοχή προσφύγων στα ψηφοδέλτια του Λαϊκού Κόμματος, εφ. Καθημερινή, 19/7/1928

Άρθρο-ρεπορτάζ της Λουκίας Πετρίτση σχετικά με το στρατόπεδο Λαυρίου εφ. Εμπρός, 22/3/1950
6th August 2019
Άρθρο του Κ. Δεμερτζή με το οποίο κατηγορεί την εκλογική τακτική των βενιζελικών και καλεί σε μερική αποχή τις αντιβενιζελικές πολιτικές δυνάμεις, εφ. Εμπρός, 13/7/1928
6th August 2019
1923-1939

Άρθρο σχετικά με την συμμετοχή προσφύγων στα ψηφοδέλτια του Λαϊκού Κόμματος, εφ. Καθημερινή, 19/7/1928

Η πτώση της οικουμενικής κυβέρνησης υπό τον Αλέξανδρο Ζαΐμη και η προκήρυξη εκλογών στις 19 Αυγούστου 1928 σηματοδοτούν την επιστροφή του Ελευθέριου Βενιζέλου στην ενεργό πολιτική δράση της χώρας, ύστερα από την απόσυρση και παραμονή του στο Παρίσι. Η επιστροφή του Βενιζέλου συνοδεύεται από ραγδαία αναζωπύρωση της διαιρετικής τομής βενιζελισμού –αντιβενιζελισμού με βασικό πόλο του δεύτερου το Λαϊκό Κόμμα του Παναγή Τσαλδάρη. Στο επίπεδο της δημόσιας σφαίρας, η εφημερίδα "Καθημερινή" τίθεται στην αιχμή του αντιβενιζελισμού. Από τις στήλες της καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο επιχειρεί μία αποδόμηση της πολιτικής προσωπικότητας του Βενιζέλου, στον οποίον πάντα αποδίδονται ταπεινά ελατήρια, ενώ αναπαράγεται ένας συμπαγής λόγος επίκλησης της τραυματικής μνήμης του πρόσφατου παρελθόντος: Μικρασιατική Καταστροφή και Δίκη των εξ βρίσκονται στην κορυφή αυτής της ατζέντας και χρεώνονται καθ’ ολοκληρία στους χειρισμούς Βενιζέλου. Η ρητορική της εφημερίδας είναι οξύτατη, απευθυνόμενη στα συντηρητικά αντανακλαστικά του εκλογικού σώματος της Παλαιάς Ελλάδας, κυρίως δε στα μικροαστικά στρώματα γηγενών πληθυσμών, θεωρώντας ότι το Λαϊκό Κόμμα μπορούσε να συσπειρώσει ευχερέστερα τέτοιους ψηφοφόρους, σε αντιδιαστολή με το Βενιζέλο που κυριαρχούσε στους ψηφοφόρους των Νέων Χωρών και τον οποίο υποστήριζαν οι πρόσφυγες. Δείγμα αυτού του οξυμμένου κλίματος, το απόσπασμα που ακολουθεί. Η εφημερίδα, επιχειρώντας να αναγάγει εαυτόν σε κήνσορα και θεματοφύλακα του συντηρητισμού, δεν διστάζει να ασκήσει έντονη κριτική στο Λαϊκό Κόμμα, που η ίδια υποστηρίζει, σχολιάζοντας την απόφασή του να συμπεριλάβει στο συνδυασμό Αθηνών τρεις πρόσφυγες ως υποψηφίους. Ο λόγος της είναι ειρωνικός και απαξιωτικός για τους πρόσφυγες θεωρώντας ότι, στερούμενοι πολιτικής σκέψης και εμπειρίας, άγονται και φέρονται από το Βενιζέλο .

Με έκπληξίν μας είδομεν εις τα χθεσινά φύλλα ότι το Λαϊκόν Κόμμα θα περιλάβη τρεις πρόσφυγας πολιτευομένους εις τον συνδυασμόν Αθηνών. Διατί θα τους περιλάβη; Επί τη βάσει ποίας ηθικής και επί τη βάσει ποίας σκοπιμότητος; Μη διότι όλαι αι πανελλήνιοι προσφυγικαί οργανώσεις εζήτησαν την θανάτωσιν του Δημητρίου Γούναρη ή μη διότι κατά τας τελευταίας δημαρχιακάς εκλογάς εψήφισαν εις τα προσφυγικά τμήματα και οι αντιπρόσωποι του κ. Μερκούρη τον κύριον Πάτσην; Αλλά είναι Έλληνες και όμαιμοι και αδελφοί. Ας είναι και αδελφοί και εξάδελφοι. Όταν αποκτήσουν συνείδησιν πολιτικήν και θέλησιν πολιτών ελευθέρων-πράγμα το οποίον δεν θα συμβή ποτέ- τότε θα δικαιούνται να θεωρούνται μεταξύ ημών, όχι μόνο ως εκλογείς αλλά και ως εκλέξιμοι. Επί του παρόντος οι πρόσφυγες δεν έχουν καμμίαν θέσιν εις τους συνδυασμούς του Λαϊκού κόμματος.- του κόμματος του Δημητρίου Γούναρη, διότι το κόμμα του Δημητρίου Γούναρη παρουσιασθέν δις και τρις προ των συνοικισμών προεπηλακίσθη και περιεφρονήθη. Οι πρόσφυγες θέσιν έχουν εις τους βενιζελικούς συνδυασμούς εις τους οποίους ψηφίζονται και τους οποίους ψηφίζουν, πράττοντες άριστα.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Καθημερινή
Εφημερίδα Καθημερινή
19-7-1928
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
1263

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Μικρά Ασία