Δήλωση εκκαθάρισης της περιουσίας των ανταλλαξίμων, 28/1/1924

Χάρτης απεικόνισης κύριων περιοχών εγκατάστασης Μικρασιατών προσφύγων σε Αθήνα και Πειραιά
6th August 2019
1923-1939

Δήλωση εκκαθάρισης της περιουσίας των ανταλλαξίμων, 28/1/1924

Στα 1923 υπογράφεται η ελληνοτουρκική Σύμβαση σχετικά με την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών και η Συνθήκη της Λωζάννης. Σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή, οι πληθυσμοί που εντάσσονταν στην κατηγορία των «ανταλλαξίμων» έπρεπε υποχρεωτικά να μετακινηθούν στην μία ή την άλλη χώρα, αλλάζοντας συγχρόνως την προηγούμενή τους ιθαγένεια με την ιθαγένεια της χώρας εγκατάστασης. Κατά τη διαδικασία αυτή είχαν το δικαίωμα να μεταφέρουν μαζί τους κινητή περιουσία, αλλά και να λάβουν, ως αποζημίωση, νέα περιουσία ίσης αξίας με την περιουσία που είχαν εγκαταλείψει. Προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαγόταν η εκκαθάριση κ.λπ. των περιουσιών προκειμένου να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης, ιδρύθηκε μία σχετική Επιτροπή (Μεικτή Επιτροπή Ανταλλαγής). Η Επιτροπή αυτή ξεκίνησε αμέσως το πολύπλοκο έργο του υπολογισμού και της εκκαθάρισης της ακίνητης περιουσίας που κατέλειπαν οι ανταλλάξιμοι πληθυσμοί.
Το τεκμήριο που ακολουθεί αφορά τη σχετική αίτηση ενός πρόσφυγα εγκατεστημένου στη Μεσσηνία που απευθύνεται προς τη Μεικτή Επιτροπή, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην εκκαθάριση της ακίνητης περιουσίας του. Εκεί αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, ο τόπος καταγωγής του με βάση τη διοικητική διαίρεση, ο τόπος κατοικίας και το επάγγελμα.
Το τεκμήριο έχει δημοσιευτεί στο Αναστασία Μηλίτση-Νίκα - Χριστίνα Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη, Προσφυγικοί συνοικισμοί Καλαμάτας & Μεσσήνης. Από το Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής πρόνοιας Μεσσηνίας, ΓΑΚ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 2008, σ. 23 (εικ. 5). Στη μελέτη αυτή δημοσιεύεται αυτούσιο και επεξεργασμένο αρχειακό υλικό από το αρχείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Μεσσηνίας, που πιστοποιεί την μέριμνα του κράτους και των διαφόρων επιμέρους υπηρεσιών του απέναντι στους μικρασιάτες πρόσφυγες, για την αστική τους αποκατάσταση.Είδος Τεκμηρίου: Φωτογραφίες
Στοιχεία Δημιουργίας
Μεικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών
ΓΑΚ Μεσσηνίας
28-01-1924
Καλαμάτα
Θεματική Ενότητα
1381

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων