Δημοσίευμα σχετικά με τη στάση της αστυνομίας απέναντι σε πρόσφυγες από τον Καύκασο, εφ. Ελεύθερον Βήμα, 13/5/1922

Άρθρο σχετικά με συμπλοκές γηγενών και προσφύγων στον νομό Σερρών, εφ. Εμπρός, 7/11/1924
6th August 2019
Δημοσίευμα σχετικά με την άφιξη Ιταλών πολιτικών προσφύγων, εφ. Αιών, 27/7/1849
6th August 2019
1923-1939

Δημοσίευμα σχετικά με τη στάση της αστυνομίας απέναντι σε πρόσφυγες από τον Καύκασο, εφ. Ελεύθερον Βήμα, 13/5/1922

Η εισροή Καυκάσιων προσφύγων στην Ελλάδα εντάθηκε λόγω των συνεπειών του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε την Οκτωβριανή Επανάσταση στη ζωή των αμάχων στη Ρωσία, αλλά και λόγω της εχθρότητας που αντιμετώπισαν οι ομογενείς πληθυσμοί εξαιτίας της συμμετοχής της Ελλάδας στην εκστρατεία της Ουκρανίας. Η κυβέρνηση Βενιζέλου το 1919 έστειλε στην περιοχή του Καυκάσου αποστολή του Υπουργείου Περιθάλψεως, με επικεφαλής το Νίκο Καζαντζάκη, Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, για να οργανώσει την απομάκρυνση του ελληνικού πληθυσμού από την περιοχή. Η αποκατάσταση των προσφύγων στις Νέες Χώρες, σε γη που μέχρι τότε ανήκε ή καλλιεργούνταν από ντόπιους μουσουλμάνους και χριστιανούς προκάλεσε πολλές αντιπαραθέσεις μεταξύ γηγενών και προσφύγων, αντιπαραθέσεις που θα οξύνονταν μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη μαζική αγροτική εγκατάσταση των νέων προσφύγων στις βόρειες περιοχές της χώρας.

Ο Εθνικός Διχασμός και η εμπλοκή του προσφυγικού ζητήματος στις οξείες αντιπαραθέσεις μεταξύ των υποστηρικτών του Βασιλιά και του Βενιζέλου, διαχώρισε πολιτικούς και εφημερίδες σε φίλους και αντιπάλους των προσφύγων. Ενδεικτικό παράδειγμα της οξύτητας της αντιπαράθεσης γύρω από το προσφυγικό ζήτημα, προτού ακόμη φτάσουν στην Ελλάδα οι πολυπληθείς πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής, είναι το απόσπασμα από τη φιλοβενιζελική εφημερίδα "Ελεύθερον Βήμα" της 13/5/1922, όπου στηλιτεύεται η στάση της αστυνομίας έναντι των προσφύγων, καθώς και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας Μ. Γούδα, ο οποίος είχε ζητήσει από τη Βουλή να εγκρίνει νομοσχέδιο «Περί αδείας απαγορεύσεως μεταφοράς προσώπων εις τους Ελληνικούς λιμένας εκ της αλλοδαπής».

Ελεύθερον Βήμα, 13.5.1922, σ. 3.

Τούρκοι χωρικοί, επιδραμόντες ένοπλοι κατά των εκ Καυκάσου προσφύγων παρά το Κιλκίς, τους εξετόπισαν από τας εγκαταστάσεις, εις τας οποίας τους είχε τοποθετήσει το Κράτος, και κατέστρεψαν τα σπαρτά των, υπό τα όμματα της αστυνομικής εξουσίας, η οποία ετήρησεν ουδετερότητα άψογον! Μα μήπως δεν μας κυβερνά ο κ. Γούδας;


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα
13-5-1922
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
Ελεύθερον Βήμα, 13.5.1922, σ. 3.
308

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων