Σχετικά με σύσταση Πανελλήνιας Επιτροπής Συλλογής Εράνων υπέρ των προσφύγων, εφ. Ελεύθερον Βήμα, 7/9/1922

Δημοσιευμένη επιστολή σχετικά με Ούγγρους πολιτικούς πρόσφυγες, εφ. Ελπίς, 24/10/1849
6th August 2019
Άρθρο σχετικά με μέτρα περίθαλψης προσφύγων της Αιγύπτου, εφ. Ελευθερία, 20/7/1957
6th August 2019
1923-1939

Σχετικά με σύσταση Πανελλήνιας Επιτροπής Συλλογής Εράνων υπέρ των προσφύγων, εφ. Ελεύθερον Βήμα, 7/9/1922

Με την ήττα του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία τον Αύγουστο του 1922 και την άτακτη υποχώρηση προς την Ελλάδα, πολλές χιλιάδες πρόσφυγες από την περιοχή αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην Ελλάδα. Οι συνθήκες μετακίνησης και πρώτης εγκατάστασής τους ήταν τραγικές. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι πρόσφυγες υπολογίζονταν σε 200.000 και στο τέλος του μήνα ο αριθμός αυτός είχε διπλασιαστεί. Δεδομένης της κακής κατάστασης των δημόσιων οικονομικών, της διάλυσης του κρατικού μηχανισμού και των φημών που κυκλοφορούσαν για την καθαίρεση του Βασιλιά, η οργάνωση της περίθαλψης των προσφύγων ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Η κυβέρνηση, εν μέσω της γενικής κατακραυγής και λίγες μέρες πριν ανατραπεί από το κίνημα του Στρατού και του Ναυτικού υπό τους Ν. Πλαστήρα, Στ. Γονατά και Δ. Φωκά, αποφάσισε τη σύσταση «Κεντρικής Πανελληνίου Επιτροπής Συλλογής Εράνων» υπό την αιγίδα της Βασίλισσας Σοφίας. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος έσπευσε να ανακοινώσει πρώτος τη δωρεά χρημάτων υπέρ των προσφύγων.

Η Πανελλήνιος Επιτροπή συλλογής εράνων υπέρ των προσφύγων

Κατ' απόφασιν του υπουργικού συμβουλίου συνεκροτήθη υπό την Υψηλήν Προστασίαν και επίτιμον Προεδρείαν της Α. Μ. της Βασιλίσσης Σοφίας «Κεντρική Πανελλήνιος Επιτροπή Συλλογής Εράνων» αποτελεσθείσα 1) εκ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αθηνών ως Προέδρου, 2) εκ του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης, 3) Προέδρου Αρείου Πάγου, 4) Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 5) Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 6) Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, 7) Συνδέσμου Βιομηχάνων, 8) Επαγγελματικών Ενώσεων, 9) Ιατρικής Εταιρείας, 10) Συνδέσμου Συντακτών, 11) Συνδικάτου Τύπου, 12) Κτηματικού Συνδέσμου, 13) Λέσχης Επιστημόνων, 14) Ερυθρού Σταυρού, 15) Αθηναϊκής Λέσχης, 16) Παρνασσού, 17) Χρηματιστηρίου, 18) Εφοπλιστών, 19) Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αθηνών, ως μελών, 20) Αθανασίου Φίλωνος, ως Γραμματέως.
Η ως άνω συγκροτηθησομένη Επιτροπή θέλει μεριμνήση περί συλλογής εράνων υπέρ των απόρων προσφύγων προς τον σκοπόν δε τούτο θέλει συστήσει επαρχιακάς υποεπιτροπάς εξαρτωμένας παρ' αυτής προς διευκόλυνσιν του έργου της.
Οι έρανοι θα κατατίθενται εις την Εθνικήν Τράπεζαν και τα υποκαταστήματα αυτής.

Δωρεά του Βασιλέως

Η Α. Μ. ανεκοίνωσεν εις τον κ. Πρωθυπουργόν ότι θέτει εις την διάθεσιν της συσταθησομένης κρατικής υπηρεσίας (Συλλογή εράνων και περίθαλψις προσφύγων) δραχμάς εκατόν χιλιάδας (100.000).


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα
Εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα
07-09-1922
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
Σύσταση Πανελλήνιας Επιτροπής συλλογής εράνων υπέρ των προσφύγων, 1922
743

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων