Σχόλιο στον αντιβενιζελικό τύπο σχετικά με απαλλοτρίωση κτημάτων υπέρ προσφύγων, εφ. Εμπρός, 21/7/1928

Άρθρο με καταγγελίες για την εγκατάσταση προσφύγων σε σπίτια μουσουλμάνων που είχαν εκκενωθεί, εφ. Νέα Εφημερίς (Ηράκλειο), 22/5/1924, 23/5/1924
6th August 2019
1923-1939

Σχόλιο στον αντιβενιζελικό τύπο σχετικά με απαλλοτρίωση κτημάτων υπέρ προσφύγων, εφ. Εμπρός, 21/7/1928

Οι εκλογές της 19ης Αυγούστου 1928 διεξήχθησαν μέσα σε έντονα πολωμένο κλίμα μεταξύ της βενιζελικής και της αντιβενιζελικής παράταξης. Η τελευταία, μπροστά στην αθρόα υποστήριξη που λάμβανε το βενιζελικό στρατόπεδο από τους προσφυγικούς πληθυσμούς, προσπάθησε να οξύνει την αντιπαράθεση μεταξύ γηγενών και προσφύγων και να εκμεταλλευτεί πολιτικά τη δυσαρέσκεια που προκαλούσαν τα μέτρα που είχαν ληφθεί για την αποκατάσταση των προσφύγων σε πολλούς γηγενείς.
Το δημοσίευμα που ακολουθεί αφορά τις απαλλοτριώσεις γηπέδων που διενεργούνταν την περίοδο αυτή για την στεγαστική αποκατάσταση των προσφύγων. Συνήθως επρόκειτο για μεγάλες εκτάσεις που είχαν οικιστεί πρόχειρα από ομάδες προσφύγων και οι πράξεις απαλλοτριώσεων απέβλεπαν στην απόκτησή τους από το κράτος με στόχο να ενταχθούν σε προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης. Οι πράξεις αυτές συχνά προκαλούσαν την οργή των ιδιοκτητών και καταγγελίες στις εφημερίδες. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, η αντιβενιζελική εφημερίδα Εμπρός καλεί, με αφορμή την απόφαση απαλλοτρίωσης κτημάτων υπέρ των προσφύγων στην περιοχή Κοπανά, που βρισκόταν κοντά στον προσφυγικό συνοικισμό Βύρωνα, τους θιγόμενους γηγενείς σε ένοπλη αντίδραση. Αποδίδει ευθύνες αποκλειστικά στην βενιζελική παράταξη σημειώνοντας ότι η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων δεν αναμείχθηκε στην απόφαση και χαρακτηρίζει τους μεν θιγόμενους γηγενείς «μικροϊδιοκτήτες», τους δε προσφυγικούς πληθυσμούς «επιδρομείς».

Ζητήματα
[...]
ΝΑ ΑΜΥΝΘΟΥΝ
Την ευθύνην δια την απαλλοτρίωσιν κτημάτων μικροϊδιοκτητών εις την θέσιν Κοπανά δεν φέρει βεβαίως η Επιτροπή Αποκαταστάσεως, αλλ' αι βενιζελικαί κυβερνήσεις αι πωλήσασαι τα πάντα δια να αγοράσουν τας ψήφους των προσφύγων. Οι γηγενείς μικροϊδιοκτήται απογυμνούνται νυν τελείως, διότι ουδεμία υπάρχει ελπίς να τους προστατεύση το βενιζελικόν Κράτος. Μία και μόνη υπάρχει ελπίς. Να αμυνθούν οι κάτοικοι ενόπλως κατά των επιδρομέων, μέχρι της στιγμής καθ' ην η ψήφος της 19 Αυγούστου θα έχη απαλλάξη την Ελλάδα του Βενιζελικού άγους.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Εμπρός
Εφημερίδα Εμπρός
21-07-1928
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
Σχόλιο στον αντιβενιζελικό τύπο σχετικά με απαλλοτρίωση κτημάτων υπέρ προσφύγων, εφ. Εμπρός, 21/7/1928
1399

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Μικρά Ασία
Τόπος Εγκατάστασης: Βύρωνας