Τοπογραφικά διαγράμματα προσφυγικών συνοικισμών Καλαμάτας: συνοικισμοί Ανάληψης και Κορδία, 1934

Χάρτης απεικόνισης κύριων περιοχών εγκατάστασης Μικρασιατών προσφύγων σε Αθήνα και Πειραιά
6th August 2019
1923-1939

Τοπογραφικά διαγράμματα προσφυγικών συνοικισμών Καλαμάτας: συνοικισμοί Ανάληψης και Κορδία, 1934

Η Καλαμάτα αποτέλεσε τόπο υποδοχής μικρασιατών προσφύγων ήδη από την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων και του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς τότε καταγράφεται η άφιξη 485 προσφύγων. Ο προσφυγικός πληθυσμός της πόλης εκτινάχθηκε μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Η πόλη της Καλαμάτας, σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές της εποχής, ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη σε ποσοστό εγκατάστασης προσφύγων (12,4%) στην Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές ο πληθυσμός που τελικά εγκαταστάθηκε στην πόλη ανερχόταν σε 2.200 περίπου άτομα. Από αυτούς, η συντριπτική πλειονότητα (2.090) εγκαταστάθηκε στην πόλη της Καλαμάτας, ενώ ένας μικρός αριθμός διοχετεύτηκε στην παρακείμενη Μεσσήνη. Σύμφωνα με την απογραφή του 1928, σε σύνολο 28.961 κατοίκων, οι 3.587 ήταν πρόσφυγες. Οι προσφυγικοί συνοικισμοί που δημιουργήθηκαν στην πόλη ήταν συνολικά οκτώ. Κάποιοι από αυτούς χρονολογούνταν από το 1914, αλλά οι περισσότεροι δημιουργήθηκαν για να στεγάσουν τους μικρασιάτες πρόσφυγες του 1922. Οι συνοικισμοί αυτοί -ξύλινοι στην αρχή, πέτρινοι στη συνέχεια- στήθηκαν στις παρυφές της πόλης από την ΕΑΠ και από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
Εδώ παρουσιάζονται τα τοπογραφικά διαγράμματα δύο τέτοιων προσφυγικών συνοικισμών, του συνοικισμού της Ανάληψης και του συνοικισμού Κορδία, οι απαρχές των οποίων χρονολογούνται στα 1914.
Τα σχετικά ρυμοτομικά/τοπογραφικά διαγράμματα χρονολογούνται στη δεκαετία του 1930 και έχουν δημοσιευτεί στο Αναστασία Μηλίτση-Νίκα - Χριστίνα Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη, Προσφυγικοί συνοικισμοί Καλαμάτας & Μεσσήνης. Από το Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής πρόνοιας Μεσσηνίας, ΓΑΚ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 2008, σ. 65 (εικ. 34-35).Είδος Τεκμηρίου: Φωτογραφίες
Στοιχεία Δημιουργίας
Υπουργείο Υγιεινής και Αντιλήψεως
ΓΑΚ Μεσσηνίας
1934
Καλαμάτα
Θεματική Ενότητα
1385

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Μικρά Ασία
Τόπος Εγκατάστασης: Καλαμάτα